Média – rozhovory v rozhlase

Aktualizace: 25.03.2010

Český rozhlas – Leonardo

Moderní onkologická léčba

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/multimedia/videoplayer/?po=563757


Český rozhlas 2 – Praha

24. březen 2009

Jakou péči nabízejí komplexní onkologická centra?

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00888245.mp3


21. duben 2009

Screening v onkologii (prs, kolorektál, cervix), interdisciplinární spolupráce

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00906161.mp3


19. květen 2009

Preventivní onkologické prohlídky

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00924134.mp3


9. červen 2009

Diagnostické a léčebné možnosti moderní onkologie

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00937016.mp3


5. leden 2010

Jak pečovat o své tělo, aby neonemocnělo

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01067116.mp3

Komentáře jsou uzavřeny.