O sobě

Aktualizace: 25.03.2010

Životopis

OSOBNÍ  –   Rostislav  Vyzula
narozen  –  3. prosince 1952, Vyškov, Česká republika

MANŽELSKÝ  STAV ženatý,  2 dcery

VZDĚLÁNÍ
Střední škola – Gymnasium Kroměříž (maturitní zkouška 1972)
Lékařská fakulta – Universita J.E.Purkyně (Masarykova), Brno, promován s vyznamenáním 1979

TITUL prof. MUDr., CSc.
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH  SPOLEČNOSTECH

Česká lékařská komora
Česká onkologická společnost
European Society for Medical Oncology
American Society of Clinical Oncology
International Society for Chronobiology

AKTIVITA  V NADAČNÍCH  FONDECH

1997 – dosud Nadační fond klinické onkologie FNB
1997 – dosud Moravská onkologická iniciativa (MONKIN) – president
2007 – dosud Hráz rakovině

HISTORIE ZAMĚSTNÁNÍ – POZICE

1979 – 1985    sekundární lékař, Oddělení vnitřního lékařství, nemocnice, Gottwaldov (Zlín)
1985 – 1989    sekundární lékař, Institut experimentální a klinické onkologie, Brno
1989 – 1991    odborný konzultant pro onkologii, II. interní klinika Masarykova univerzita, Brno – Bohunice
1991 – 1993    post doctoral associate, laboratoř chrono-onkologie Veterans Affairs Hospital, Albany, New York, USA
1993 – 1995    klinický fellowship, Department of Internal Medicine, Division of Oncology, Albany Medical College and Hospital, Albany, New York, USA
1995 – 1997  odborný konzultant pro onkologii a odborný asistent II. interní kliniky, Masarykova univerzita, FNsP Brno-Bohunice
1997 – 1999    primář Oddělení klinické onkologie, FN Brno- Bohunice. Odborný asistent II. interní kliniky, LF MU, Brno
1999 – 2000    primář Oddělení klinické onkologie FNB, docent interní hematoonkologické kliniky, LF MU, Brno
2000 – 2001    náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku Masarykův onkologický ústav (MOÚ) Brno, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, docent Kliniky komplexní onkologické péče, LF MU, Brno
2001 – 2005    ředitel MOÚ, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, docent Kliniky komplexní onkologické péče, LF MU, Brno
2005 – 2008    ředitel MOÚ, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, profesor onkologie, LF MU, Brno
2008 – dosud    přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, profesor onkologie, LF MU, Brno

POSTGRADUAČNÍ ZKOUŠKY

1983    atestace I. stupně z vnitřního lékařství, Brno
1989    atestace II. stupně z vnitřního lékařství, Praha
1991    kurz flowcytometrie, Purdue University, IN, USA
1992    ECFMG certification – Clinical science, USA
1993    ECFMG certification – Basic science, English test, USA
1995    Medical Oncology Certification, Albany, NY, USA
1997    atestace z oboru klinická onkologie, Praha
1997    vědecká aspirantura z onkologie – CSc., LF MU Brno
1998    habilitace z vnitřního lékařství – doc., LF MU Brno
2005    jmenování profesorem v oboru onkologie, LF MU, Brno

ČLENSTVÍ V RADĚ

1.    Redakční rada časopisu „Klinická onkologie“
2.    2001 – dosud – vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, Brno
3.    2000 – 2003 – vědecká rada ČLK
4.    2002 – dosud – vědecká rada LF MU
5.    2003 – dosud – redakční rada časopisu “Lancet v onkologii“
6.    2003 – dosud – člen výboru České onkologické společnosti
7.    2004 – 2007 – člen správní rady Aliance organizací žen s rakovinou prsu
8.    2004 – 2008 – člen správní rady nadačního fondu Niké
9.    2005 – dosud – vědecká rada UP Olomouc
10.  2006 – dosud – člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Klinická onkologie
11.   2006 – dosud – člen akreditační komise pro obor Klinická onkologie

VĚDECKÝ A KLINICKÝ ZÁJEM

Klinická onkologie – experimentální chemoterapie, imunoterapie
Chronobiologie, chronoonkologie
Biologie nádorů – základní výzkum a klinické studie

VĚDECKO-ORGANIZAČNÍ ČINNOST

1.    Spoluřešitel: grant GAČR č. 301/99/0045: Dynamika telomer u vybraných typů solidních maligních onemocnění
2.    Spoluřešitel: Výzkumný záměr MŠMT J07/98-141100003:  Zevni prostředí-kancerogeneze-onkologie
3.    Spoluřešitel: projekt FRVS 999: Výuka onkologie na internetu 2000
4.    Spoluřešitel: grant AstraZeneca pro prediktivni onkologii
5.    Spoluřešitel: Výzkumný záměr MOU u MZ CR MZ 00020980501: Stanovení mikrometastáz karcinomu prsu
6.    Spoluřešitel: česko-německý grant projektu Kontakt ME359: stop flow hrudni perfuze u bronchogenního karcinomu
7.    2000 – institucionální výzkumný záměr MOÚ u MZ ČR –  VVZ MOU
8.    2000-2002 člen odborného týmu v tvorbě klinické studie SMART – Velká Británie
9.    Hlavní řešitel a spoluřešitel klinických hodnocení v onkologii – 10 projektů od r. 2000
10.    2005 – 2008 – hlavní řešitel  – institucionální výzkumný záměr MOÚ u MZ ČR –  VVZ MOÚ

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

1995 – 1999   výuka propedeutiky ve vnitřním lékařství, LF MU Brno (pro české i zahraniční studenty)
1997 – dosud    výuka klinické onkologie 5. ročníku LF MU
1997 – dosud    člen Oborové rady postgraduálního doktorského studia na  LFMU Brno
Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru onkologie       Komise pro habilitační řízení
2000 – dosud    školitel postgraduální vědecké výchovy v oboru onkologie
spoluřešitel projektu MŠMT „Výuka onkologie na internetu“

Komentáře jsou uzavřeny.