Aktivity na stránkách portálu Mojemedicina.cz

Aktualizace: 25.07.2011

Datum: 18.06.2010 Vznik a prevence onkologických onemocnění
1. června 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Hovořilo se o vzniku a prevenci onkologických onemocnění.
čtěte dál

Datum: 18.06.2010 Jak pečovat o své tělo, aby neonemocnělo
5. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje zhoubným nádorům, jejich léčbě a prevenci.
čtěte dál

Datum: 31.01.2010 Screening v onkologii interdisciplinární spolupráce
21. dubna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pořad se věnuje screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a děložního čípku. Pořad se zabýval screening v onkologii a mezioborovou spoluprácí v lékařství.
čtěte dál

Datum: 31.01.2010 Preventivní onkologické prohlídky
19. května 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče z Masarykova onkologického ústavu Brno. Hlavním tématem bylo preventivní onkologické vyšetření.
čtěte dál

Datum: 20.04.2011 Příprava a podávání cytostatik
Seznamte se s cytostatiky s prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc. , přednostou Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dozvíte se, jak cytostatika fungují, jak se připravují a podávají pacientům a také, co dělat podstupujete-li léčbu cytostatiky.
čtěte dál

Datum: 22.06.2011 Biologická léčba v onkologii
Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vám vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.
čtěte dál

Komentáře jsou uzavřeny.