Biologická léčba v onkologii – současný stav v roce 2011

25.08.2011 | Tagy: ,

Největší pojišťovna tvrdí: „Centrová péče není omezována“. Míní se tím biologická a cílená léčba onkologických onemocnění, která probíhá v Komplexních onkologických centrech. Ve stejném zdroji tvrdí, že po doúčtování roku 2011 bude úhrada stanovena minimálně v rozsahu roku 2010. Situace s nemocnými ovšem není plánovaná výroba aut nebo televizorů. Pacientů všeobecně přibývá. Každým rokem se v onkologii zvyšuje tzv. incidence – tj. počet nových pacientů v roce a jednak prevalence – tj. celkový počet pacientů dané diagnózy. Z toho vyplývá, že v tomto roce 2011 dojde jednak ke zvýšení incidence – každým rokem je to cca o 5% a jednak dojde k relapsům onemocnění, která byla diagnostikována v minulých letech. Mnozí z těchto pacientů budou rovněž indikovaní pro biologickou/cílenou léčbu. Lékař neháže v kostky, kdo dostane a kdo nedostane biologickou léčbu, ale má přesné indikace, které jsou schválené všemi možnými regulačními orgány a plátce nemá jinou možnost, než léčbu proplatit. Realita s proplácením nákladné biologické léčby je však taková, že plátce si stanovuje konečný, nepřekročitelný limit financí, který za tuto léčbu v tomto roce proplatí a to bez výjimky. Co se stane, až daný limit, třeba v říjnu nebo listopadu dojde. Nevím, ale nechce se mi věřit, že by plátce šel proti ústavě a zákonu. Chápu, že se jedná o opravdu velké finanční náklady a věřím tvrzení ekonomů, že žádný stát si takovou drahou léčbu nemůže dovolit pro každého, ale k tomu je třeba aby se vyjádřil stát, zákonodárci, regulační orgány atd. a nikoli, aby tíha zodpovědnosti padla na lékaře.

 1. Nicol
  13.06.2012 ve 13:09

  Dobrý den,
  možná by ani ta nákladná léčba nebyla potřeba, kdyby se udělala pořádná prevence – tím mám na mysli, že lidé kouří, pijí alkohol ve velkém, jsou obézní, nehýbou se, potraviny jsou plné chemikálií, totéž vzduch, voda. Neměli bychom se primárně spíš snažit snížit incidenci nádorů?
  A je to vůbec možné? Co podle Vás by se muselo stát, aby incidence rakoviny poklesla?
  Děkuji, Nicol

 2. Velmi dobrá otázka, která ani není tak těžká, jak se vzhledem k absenci jakýchkoli opatření, jeví. Existuje oblast preventivní medicíny – což je vzdělávání pro mediky, ale neexistují žádná Centra preventivní medicíny v ČR. V zahraničí ano. Spočívá to nejenom ve vzdělávání formou primární prevence, ale také systémem vyšetření individualizovaným na danou osobu. Není to až tak těžké, ale u nás se do toho ještě nikdo nepustil, kromě několika soukromých pracovišt nevalné úrovně a pak naopak sofistikovaného systému v Masarykové onkologickém ústavu v Brně, ale jen se zaměřením na nejčastější rakovinu.